Meer informatie: Algemene voorwaarden videoreportage

Algemene voorwaarden videoreportage: 

1. Partijen 

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als; klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van (Henrysphotodesign). 

2. Verplichtingen van henrysphotodesign 

Henrysphotodesign verplicht zicht tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend of digitaal akkoord gegeven door beide partijen. 

3. Verplichtingen van de klant 

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening en/of digitaal akkoord gegaan. 

4. De Offerte 

Henrysphotodesign heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend. 

5. Aanbetaling 

Henrysphotodesign vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 50% van de totaalprijs van de opdracht. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na overeenstemming. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende Opdracht ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Henrysphotodesign. 

6. Betaling 

Voor aflevering van de opdracht dient de klant het resterende bedrag te voldoen aan Henrysphotodesign. 

7. Nabestellingen 

Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Henrysphotodesign. 

8. Afspraken na het tekenen van de opdracht 

Mocht de klant na het tekenen van de opdracht nog verdere wensen hebben, dan worden deze allemaal op papier/email gezet door Henrysphotodesign en 

verzonden naar de klant. 

9. Annuleren van de opdracht 

De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal 1 maand voor de datum en de geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van de opdracht. 

10. Henrysphotodesign behoudt te allen tijde de rechten op de beeldmaterialen en mag deze gebruiken voor reclamedoeleinden. 

11. De trouwlocatie 

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 

passende locatie om een reportage te maken (Henrysphotodesign) adviseert 

een binnen- en buiten locatie vast te leggen). Uiteraard zal wel (Henrysphotodesign) met voorstellen komen. 

12. Uitloop 

De aanvangstijd en eindtijd zijn met de klant overeengekomen, mocht er een uitloop zijn dan wordt er een toeslag berekend van €100 – p/u 

Door ondertekening of digitale akkoord geeft u aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier boven omschreven. 

13. Levertijd 

De levertijd is binnen 10 weken, mits de benodigde informatie/bestanden tijdig zijn ingeleverd. 

14. Videoreportage 

De film wordt digitaal op een USB stick geleverd. Er wordt een volledige en een gemonteerde versie geleverd, tenzij de film korter is dan 90 minuten. Als er een fout is gemaakt bij de montage, kan het binnen twee weken gemeld worden om het te wijzigen. Na twee weken kan er geen rechten meer ontleend worden.